Intelligentieonderzoek kinderen

 

Als je vragen hebt over de prestaties of het gedrag van je kind kan een intelligentieonderzoek helpen om hierin inzicht te krijgen. Heb je bijvoorbeeld het vermoeden dat je kind onderpresteert, dat hij of zij niet voldoende uitgedaagd wordt op school, of wil je weten of hoogbegaafdenonderwijs wellicht passend is, dan kan een IQ-onderzoek hier antwoord op geven. Na het onderzoek bespreken wij in een persoonlijk gesprek de resultaten en ontvang je praktische tips en handvatten.

Net dat beetje extra

Alleen als je goed in je vel zit, kun je laten zien wat je in huis hebt. Dit geldt voor alle kinderen, en zeker ook voor hoogbegaafde kinderen. Voor deze kinderen is het soms lastig om te laten zien wat ze kunnen, omdat ze zelfvertrouwen of motivatie missen. Het testen van een hoogbegaafd kind vraagt om extra vaardigheden van de onderzoeker, zoals humor, warmte en sensitief reageren. We besteden daarom extra aandacht aan het kind om te zorgen dat hij of zij zich op zijn of haar gemak voelt. Dat kan door een gesprekje aan het begin van de testdag of een spelletje om elkaar te leren kennen, voordat de echte test start. Op die manier geeft de testuitslag een betrouwbaar beeld van de capaciteiten van het kind.

Werkwijze

Aanmelding kan telefonisch of per mail. Vervolgens nodigen wij je uit voor een intakegesprek. Je ontvangt vooraf een vragenlijst. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de hulpvraag en kijken wij samen wat het beste vervolg is. Daarnaast horen we graag wat je kind nodig heeft om tijdens de test goed tot zijn recht te komen. Heeft je kind bijvoorbeeld wat extra tijd nodig om aan een nieuwe omgeving te wennen? Of vindt hij of zij het fijn om een knuffel of spelletje mee te nemen? We houden hier graag rekening mee, zodat de test een goed beeld geeft van je kind.
Tijdens het intakegesprek bespreken we ook welke test het best passend is. We beschikken over de RAKIT (van 4 tot 12 jaar) en over de WISC-V (van 6 tot 16 jaar).
Op de onderzoeksdag kom je samen met je kind naar onze praktijk. Na een kort gesprekje, start het onderzoek. Ouders zijn hierbij niet aanwezig. Na afloop geven we een korte impressie van de gang van zaken. Hierbij krijg je nog geen uitslag! We maken meteen een afspraak voor de bespreking van het onderzoek, zo’n 10 werkdagen later.

Het verslag

Tijdens de bespreking van het onderzoek ontvang je ook direct het verslag. In dit verslag vind je de IQ-scores, maar ook de observaties die wij tijdens de test hebben gedaan. Deze observaties hebben onder andere betrekking op de taalvaardigheid, het concentratie- en doorzettingsvermogen en de taakaanpak. Op basis van een combinatie van de IQ-scores en de observaties, worden heldere en praktische tips gegeven voor op school en thuis, die aansluiten bij de hulpvraag.

Kosten

De kosten van een intelligentieonderzoek bedragen € 750,- voor kinderen in groep 1 en 2. Voor kinderen vanaf groep 3 zijn de kosten € 650,-. Het intakegesprek, onderzoek, bespreking van het onderzoek, en het verslag zitten hierbij inbegrepen.

Vervolg

Soms geeft het onderzoek aanleiding voor het starten van begeleiding. Bijvoorbeeld op het gebied van leren leren, of het begeleiden bij faalangst en/of onderpresteren. Bureau Flore heeft ook hiervoor de expertise in huis. Indien aanvullende begeleiding noodzakelijk is, bespreken wij de inhoud en tijdsduur vanzelfsprekend vooraf.

Wie

Het intelligentieonderzoek wordt afgenomen door Nickey Smits, erkend orthopedagoge met basisaantekening diagnostiek. Nickey heeft een aantal jaren werkervaring in het speciaal onderwijs (als orthopedagoge en als leerkracht van groep 1/2), is ook nu leerkracht voor een kleutergroep in cluster 2-onderwijs (taal- en spraakstoornissen) en heeft veel kennis omtrent hoogbegaafdheid. Sinds 2017 is zij verbonden aan Bureau Flore.

Bureau Flore
Monique Jonkers

E-mail Monique of Nickey
M  06 463 88 469

Maliesingel 16a
3581 BD  Utrecht