Coaching van leerkrachten

Via coaching en begeleiding zorg ik ervoor dat leerkrachten beter tegemoet kunnen komen aan de behoeften van hoogbegaafde kinderen.

In iedere klas zit gemiddeld één hoogbegaafde leerling. De educatieve behoeften van deze hoogbegaafde leerlingen in de school kunnen onderling behoorlijk verschillen. Voor de leerkracht betekent dit steeds opnieuw uitvinden wat de betreffende leerling nodig heeft, om de plannen daarna toe te passen in de dagelijkse klassenpraktijk. Niet iedere leerkracht kan hier goed mee uit de voeten. In deze gevallen bied ik mijn hulp aan de leerkracht, daar waar deze die nodig heeft. Dat kan betekenen dat ik meekijk naar het klassenmanagement, naar de inhoud van de verrijkingsstof, of naar de kwaliteiten en leervragen van de leerkracht. Ook de training van leerkrachten in het voeren van gesprekken met kinderen en ouders kan deel uitmaken van de coaching van leerkrachten.

Maak een afspraak

Wilt u weten wat ik op het gebied van coaching en begeleiding te bieden heb, maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Soms zijn er mogelijkheden om coaching te bekostigen vanuit de cao, uit het budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering. Raadpleeg hiervoor de cao.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg