Monique Jonkers

 

Waarom maakt mijn kind op school geen gelukkige indruk? Waardoor voelt het zich zo anders dan andere kinderen? Waarom maakt het zich onzichtbaar in de groep? Hoe komt het dat het helemaal ‘in zijn hoofd zit’ en als kleuter tijdens het spelen te bang is om te vallen? Hoe komt het dat mijn kind vaak teleurgesteld uit school komt? Waarom lukt het mijn kind niet om zijn huiswerk te organiseren, ondanks zijn intelligentie?

Toen ik mij als moeder van drie (hoog)begaafde kinderen het hoofd boog over dit soort vragen, was ik al geruime tijd werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Uiteraard sprak ik regelmatig met de leerkrachten op de scholen waar ik werkzaam was over hoogbegaafdheid. Daarnaast was ik als bezorgde moeder vaak op de school van mijn kinderen om hun soms benarde situatie te bespreken. In beide soorten contacten (moeder en leerkracht) merkte ik dat ook school de antwoorden schuldig moest blijven op de knagende vragen over hoogbegaafdheid die ik mijzelf stelde. Hoe krijg ik mijn kind aan de praat? Wat is er nodig om tegemoet te komen aan zijn/haar uitdaging?

Misverstanden

Zeker zo’n tien à vijftien jaar geleden was er een groot gebrek aan kennis en waren er over begaafdheid bovendien veel misverstanden. Aandacht voor hoogbegaafdheid werd vaak gezien als elitair. Een luxeprobleem van slimme ouders met slimme kinderen die op school nog slimmer gemaakt moesten worden – ten koste van de aandacht voor kinderen met een ‘echt’ probleem. Gelukkig is inmiddels het besef dat hoogbegaafde kinderen net zo goed zorgkinderen zijn meer gemeengoed geworden.

Ook voor jongeren en volwassenen

Nu er steeds meer aandacht komt voor hoogbegaafdheid, zijn er ook steeds meer jongeren en volwassenen die ontdekken dat hoogbegaafdheid in hun leven een grote rol speelt. Soms voelen zij zich hierdoor zelfs belemmerd. Ook ik ontdekte pas later dat hoogbegaafdheid in mijn leven een fundamentele plek inneemt. De bewustwording daarvan zorgde voor herkenning en inzicht in de patronen die ik had opgebouwd. Handige, maar zeker ook minder handige patronen. Ineens vielen een aantal puzzelstukjes op hun plek voor mij. Het begrip hoogbegaafdheid is voor mij dan ook niet beperkt tot alleen basisschoolleerlingen. De vragen over dit onderwerp leven bij vele jongeren en volwassenen. Ook zij zijn bij mij aan het juiste adres voor begeleiding op maat.

Specialist Begaafdheid

Ik denk dat het komt doordat hoogbegaafdheid mij in mijn persoonlijk leven zó heeft geraakt, dat het mij niet meer heeft losgelaten. Nadat ik al eerder de tweejarige masteropleiding tot intern begeleider had gevolgd, besloot ik mij daarom in hoogbegaafdheid te specialiseren. De basis daarvoor legde ik met de opleiding tot Specialist Begaafdheid, die wordt verzorgd door Eleonoor van Gerven – een onbetwiste autoriteit op het gebied van hoogbegaafdheid.

Een logische volgende stap

De oprichting van Bureau Flore (begin 2014) was de logische volgende stap. Vanuit dit bureau zet ik mijn ervaring, kennis en expertise in om hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen die begeleiding te bieden die voor hen nodig is. Dat kan via persoonlijke begeleiding, via ondersteuning aan ouders en leerkrachten, maar ook door scholen te helpen om beleid op te zetten en te implementeren op het gebied van hoogbegaafdheid.

Drs. Monique Jonkers

  • Studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht en behaalde een eerstegraads lesbevoegdheid
  • Volgde de PABO aan de Hogeschool Utrecht
  • Behaalde haar Master SEN, intern begeleider (post-hbo)
  • Is opgeleid tot Specialist Begaafdheid door Eleonoor van Gerven (post-hbo)
  • Volgde een opleiding tot Life- en Loopbaancoach
  • Volgde de opleiding Systemisch Werk (basis, verdieping en begeleider) bij NTI
  • Werkte in het basisonderwijs sinds 1998, achtereenvolgens als leerkracht, onderbouwcoördinator/MT-lid, intern begeleider en interim-schoolleider
  • Inschrijfnummer LBRT 162684
  • ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid
  • trainingen geaccrediteerd door Leraarregister

Visie Werkwijze

‘Als moeder van drie hoogbegaafde kinderen weet ik als geen ander hoe moeilijk het kan zijn om de juiste begeleiding te vinden’.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg