FAQ testen en toetsen

Wat zijn redenen om een IQ-test te laten doen?

Er zijn verschillende redenen om een IQ-test te laten afnemen. Soms is er sprake van een probleem: een kind dat niet naar school wil, kampt met ‘vage’ klachten (buikpijn, hoofdpijn) of heftige emoties (boosheid, verdriet, somberheid). Het kan dan fijn zijn om te weten hoe iemands cognitieve profiel eruitziet en of het schoolwerk wel aansluit.

Een andere reden is het voorkomen van problemen. Als bijvoorbeeld een oudere broer of zus hoogbegaafd is, kan het fijn zijn om andere kinderen in het gezin ook te testen. Mocht er bij hen ook (hoog)begaafdheid spelen, dan kan er vroeg worden gehandeld om problemen te voorkomen.

Een andere reden voor een test is om twijfels weg te nemen. Het kan gebeuren dat ouders een vermoeden hebben van hoogbegaafdheid en school niet, of juist andersom. Het is dan fijn om een onafhankelijk verslag te hebben waarin staat wat de capaciteiten zijn van het kind.

Daarnaast zijn er nog veel andere redenen om een onderzoek te laten doen. Zo kan een IQ-onderzoek ook helpend zijn bij de keuze voor een middelbare school en is een IQ-verslag vaak noodzakelijk bij de overstap naar voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Doen jullie ook onderzoeken gericht op dyslexie, ADHD of autisme?

Nee, wij stellen geen diagnoses. Wat we wel doen, is het observeren en beschrijven van gedrag. Als we tijdens een IQ-onderzoek signalen zien die zouden kunnen wijzen op bepaalde problematiek, zullen we dat altijd bespreken. We kunnen ook met jullie meedenken over mogelijke vervolgstappen.

Mijn kind is faalangstig. Geeft de test dan wel een goed beeld van zijn/haar capaciteiten?

Het testen van faalangstige kinderen is een uitdaging. Gelukkig hebben we daar ruime ervaring in. We merken dat onze manier van testen ervoor zorgt dat kinderen de ruimte voelen om te laten zien wat ze in huis hebben. We hanteren een warme benadering en we communiceren op een gelijkwaardig niveau. Resultaat? Kinderen voelen zich gezien en begrepen. Dat helpt vaak al een stuk. Mocht het dan alsnog voorkomen dat we het idee hebben dat het IQ-cijfer niet het werkelijke potentieel van een kind weerspiegelt, dan zullen we dat altijd vermelden in het verslag en bieden we handvatten om het kind een stap verder te helpen.

Vanaf welke leeftijd is testen zinvol?

Over het algemeen: vanaf 6 jaar. Vanaf die leeftijd wordt het IQ wat meer stabiel: een IQ-score heeft dan meer voorspellende waarde dan bij jongere kinderen. Als het mogelijk is, raden we aan om te wachten tot een kind 6 jaar is. In sommige gevallen is dat echter niet mogelijk: ook bij kleuters kan het soms nodig zijn om duidelijkheid te hebben over het IQ. Dat kan ook bij ons: we testen vanaf 4 jaar. Een IQ-score bij zulke jonge kinderen geeft vooral informatie over waar het kind op dat moment staat en heeft minder voorspellende waarde voor de toekomst, maar kan wel veel vragen wegnemen en helpen bij het vormgeven van onderwijs aan deze kinderen.

Hebben jullie een wachtlijst?

Onze wachttijden variëren van enkele weken tot enkele maanden. Op de homepage kunt u onze actuele wachttijd zien. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op, we kunnen dan direct aangeven wat de eerstvolgende mogelijkheid is en eventueel een datum reserveren.

Kan ik jullie IQ-onderzoek gebruiken voor toelating tot voltijds hoogbegaafdenonderwijs?

Jazeker! We maken gebruik van bekende tests en onze verslagen worden geaccepteerd door veel verschillende scholen, waaronder scholen die vallen onder het Samenwerkingsverband Utrecht PO (zoals De Spits, De Achtbaan, De Odyssee, De Pantarijn, Happy Kids), scholen van Wereldkidz (zoals Montessori Kerkebosch en Griffesteyn; beide in Zeist, de Tweesprong in Maarssen en De Anne Frankschool in Bunnik), maar ook op andere scholen zoals De Regenboog (Kortenhoef), Kindcentrum Werelds (Vianen) en OBS de Regenboog (Almere).

 

 

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Nee. Een IQ-test wordt niet vergoed door de zorgverzekering, dus een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Wat vertel ik mijn kind ter voorbereiding op een IQ-onderzoek?

De waarheid: dat het kind een ochtend gaat werken met iemand die veel weet over hoe kinderen leren en ontwikkelen. Als een kind zelf problemen ervaart, kan het prettig zijn om te benoemen dat wij gaan meedenken bij het oplossen van die problemen.

Wij zijn geen voorstander van het delen van de term ‘IQ-onderzoek’ met kinderen. Dit kan zorgen voor veel stress. Zelf zeggen we altijd tegen kinderen dat we graag willen weten hoe hun hoofd werkt, waar ze goed in zijn en waar ze minder goed in zijn, zodat we mee kunnen denken over een zo fijn mogelijke schooltijd.

Hoe verloopt de testochtend?

Op de testochtend wordt het kind door jou/jullie gebracht. Er is voldoende tijd voor een gesprekje met ouder(s) erbij, zodat het kind rustig kan wennen. Als het nodig is, kunnen we ook starten met een gezelschapsspel of smartgame. We vinden het belangrijk om pas met de test te beginnen als het kind écht op z’n gemak is. Als dat het geval is, nemen we afscheid van ouder(s) en beginnen we met de testafname. We doen verschillende onderdelen en houden tussendoor even pauze. Na 2 à 2,5 uur zijn we klaar en mogen jullie je kind weer ophalen.

 

Kan ik tijdens de testochtend bij jullie wachten/werken?

Dat kan niet. Wel is er om de hoek een goede gelegenheid (Bolderburen) waar je rustig en onder het genot van een kopje koffie kunt werken.

Krijgen we direct na de testafname al een IQ-cijfer?

Nee. De uitslag krijgen jullie in het uitslaggesprek, 1 à 2 weken na de testafname. We snappen dat ouders benieuwd zijn naar de uitslag, maar wij delen geen IQ-cijfers voorafgaand aan het uitslaggesprek. Reden daarvoor is dat ‘losse’ cijfers vaak weinig informatie geven en meer vragen oproepen dan beantwoorden. Uit een test komt een score voor het Totaal IQ, maar daarnaast zijn er nog meer scores én natuurlijk de gedane observaties. We willen dit graag in samenhang met elkaar bespreken en daarmee ook recht doen aan het kind als geheel. 

Wat kan ik verwachten van de verslaglegging?

Na het uitslaggesprek krijgen jullie het verslag toegestuurd. In het verslag vind je eerst observaties (over bijvoorbeeld motivatie, concentratie, werkhouding, contactname, strategieën, zelfvertrouwen et cetera) en de verschillende scores. In de conclusie schetsen we op basis van deze kwantitatieve gegevens (observaties) en kwalitatieve gegevens (cijfers) een beeld van jullie kind, met sterke en minder sterke kanten. Deze schets mondt uit in adviezen voor thuis en/of op school. 

Bespreken jullie de uitkomsten ook met school?

Niet standaard. We hebben beroepsgeheim en mogen dus nooit resultaten delen met derden. Het onderzoeksverslag dat jullie krijgen is vrij uitgebreid; in principe kunnen veel scholen daarmee verder. Soms vinden ouders het prettig als we meegaan naar school, om de resultaten verder te bespreken of om met school mee te denken. Dat kan zeker. De kosten voor een dergelijk gesprek zitten niet inbegrepen bij de kosten voor een intelligentieonderzoek en worden apart gefactureerd.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg