Hoogbegaafdheid en dyslexie

 

Is het lezen en spellen lastig voor je kind, terwijl andere schoolvakken bijna vanzelf lijken te gaan? Lees- en spellingsproblemen kunnen een grote impact hebben: je kind begrijpt wellicht niet waarom het leren lezen en spellen zoveel moeilijker gaat dan andere dingen. Hij of zij is toch slim?! Bij Bureau Flore bieden we begeleiding die zowel gericht is op het technisch lezen en spellen, als op psycho-educatie en zelfvertrouwen. 

De combinatie hoogbegaafdheid en dyslexie kan erg lastig zijn: je kind begrijpt veel en leert snel, maar het leren lezen en spellen blijft achter. Boeken die qua technisch leesniveau aansluiten, zijn qua inhoud totaal niet interessant. Gevolg: je kind ervaart dagelijks een gevoel van ‘falen’ met betrekking tot lezen/spellen en leest steeds minder. Hoe doorbreek je deze cirkel?

 

Taal in Blokjes

Bij Bureau Flore bieden we dyslexiebegeleiding met behulp van de methodiek van Taal in Blokjes. Bij Taal in Blokjes worden alle klanken gekoppeld aan een bepaalde kleur. Deze kleuren helpen bij het lezen (je kunt aan de kleur direct zien hoe een bepaalde klank uitgesproken moet worden) en bij het spellen (de spellingregels worden geformuleerd in termen van kleuren, bijvoorbeeld: een groen blokje kan nooit aan het eind van een klankgroep staan). Deze methode is gericht op de fonologie (klanken), maar doet ook een groot beroep op het kunnen nadenken over taal. Dat laatste cognitieve aspect van Taal in Blokjes maakt het goed bruikbaar voor (hoog)begaafde kinderen: zij kunnen vaak op een abstracte manier nadenken over taal en hebben vaak een sterk geheugen. Deze vaardigheden kunnen ze inzetten bij het eigen maken van de regels en structuren van Taal in Blokjes.

 

Lezen, spellen en zelfvertrouwen

De begeleiding bestaat altijd uit een vast aantal onderdelen, waaronder het lezen van rijtjes, het lezen van teksten en het aanbieden en inoefenen van spellingsregels. Daarnaast besteden we aandacht aan psycho-educatie: we leggen uit wat dyslexie inhoudt en waardoor het komt dat lezen en spellen bij sommige kinderen lastiger gaat. Ook verkennen we de sterke kanten van je kind en bespreken we hoe die ingezet kunnen worden bij lezen en spellen.

 

Traject

Een begeleidingstraject start altijd met een intakegesprek, waarin we graag meer horen over je kind en de eventuele problemen waar hij/zij tegenaan loopt. Het is fijn als we dan toetsgegevens (zoals CITO-toetsen) kunnen inzien. Als we beide denken dat begeleiding bij Bureau Flore helpend kan zijn, plannen we de afspraken voor je kind. Tijdens de eerste afspraak neem ik een spelling- en leestoets af. Op basis daarvan maken we een handelingsplan. Hier staat in aan welke doelen er tijdens de begeleiding gewerkt gaat worden. Vervolgens komt je kind wekelijks bij ons voor begeleiding. Na afloop van elke begeleiding ontvang je een kort verslagje waar in staat wat we hebben gedaan. Na afloop van het gehele traject ontvang je het geëvalueerde handelingsplan.

 

 

 

 

 

‘Onze zoon (9 jaar) is hoogbegaafd en dyslectisch. Dit zorgt voor veel frustratie bij hem, lezen en spellen zijn erg lastig. Nickey heeft hem wekelijks begeleid bij de praktische problemen, en heeft hem ook gecoacht in het omgaan met zijn dyslexie. Zijn resultaten zijn vooruit gegaan, en ook zijn welbevinden is veel beter geworden.’

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg