Kindercoaching

Voelt je kind zich ongelukkig? Via kindercoaching wordt duidelijk wat er precies bij je kind speelt. Je kind begrijpt wat hoogbegaafdheid voor hem of haar betekent en hoe het anders en met meer zelfvertrouwen kan omgaan met alledaagse (sociale) situaties. Je kind gaat weer stralen!

Hoogbegaafde kinderen kunnen met problemen worstelen waar je als ouders niet meteen de vinger op weet te leggen. Ze voelen zich bijvoorbeeld ongelukkig op school of zelfs thuis, hebben een negatief zelfbeeld, vriendschappen lopen niet lekker of ze durven zichzelf niet te zijn in relatie tot anderen. Op een lichte en speelse manier ben ik in staat om er in een beperkt aantal sessies achter te komen waarmee je kind worstelt en wat daarvan de oorzaken zijn. Van daaruit werk ik samen met je kind aan concrete verbeteringen. Snappen wat hoogbegaafdheid is en wat dat voor je betekent, is in dit proces een belangrijk vertrekpunt. Vanuit dat zelfinzicht leert je kind om – in relatie tot anderen – te zijn wie het is. Het zelfvertrouwen groeit, waardoor je kind zelfbewuster in het leven komt te staan.

De ervaring leert dat er 3 tot 4 sessies nodig zijn om een goed zicht te krijgen op wat er bij je kind speelt. Daarna volgen circa 5 sessies om te komen tot concrete verbeteringen. In deze sessies kunnen elementen terugkomen uit de verschillende trainingen die ik aanbied, zoals de training Afrekenen met faalangst. De start bestaat uit een kennismakings-/intakegesprek met de ouder(s). Tussentijds is er een voortgangsgesprek en aan het eind een evaluatiegesprek. Bij dat gesprek krijg je concrete handvatten om beter om te gaan met alledaagse opvoedingssituaties, zodat je je kind thuis optimaal kunt ondersteunen.

Kom kennismaken

Denk je dat je kind baat kan hebben bij kindercoaching? Maak dan een afspraak met mij voor een kennismakings-/intakegesprek.

‘Ik heb geen vrienden. Misschien ben ik wel hún vriend, maar zij zijn niet mijn vriend.’
(jongen, 6 jaar)

Monique doet of zegt soms iets heel kleins, wat je niet eens merkt of ziet. Een soort trucjes of speldenprikjes, waardoor het wel ineens gaat of lukt of gewoon dat het helpt! ‘
(jongen, 10 jaar)

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg