Training Afrekenen met faalangst

Met deze training leert je kind zichzelf beter kennen, weet wat het betekent om hoogbegaafd te zijn en kan zijn of haar kwaliteiten inzetten om lastige situaties het hoofd te bieden. Je kind leert dóór te zetten, en haakt dus niet meer af als het moeilijk wordt.

Hoogbegaafde kinderen kunnen zich ‘anders’ voelen. Het gevolg is dat zij zichzelf niet meer durven laten zien op school, bij leeftijdgenoten, of thuis. Soms hebben hoogbegaafde kinderen er last van dat anderen hen voornamelijk op hun intelligentie beoordelen: ‘Jij bent toch zo slim, hoe komt het dan dat je ook wat wilt vragen, of soms fouten in je werk hebt?’ Dit soort ervaringen knagen aan het zelfvertrouwen van kinderen. Faalangst ligt op de loer. Afwachten is geen optie, want het probleem wordt alleen maar groter. Pak het dus zo snel mogelijk aan!

Over de training

In deze training zet ik de kwaliteiten van het kind als ondersteunend middel in: gebruik dat waar je goed in bent om de zaken die lastig zijn aan te pakken. Daarnaast nemen we de gedachtegang zoals het kind die heeft ontwikkeld, onder de loep. Sommige kinderen doen uitspraken als: ‘ik wil niet op zwemles, want ik kan nog niet zwemmen’. De overtuiging die daaronder zit, is dat het kind denkt dat je al moet kunnen zwemmen als je op zwemles gaat. En dat je ‘af gaat’ als je dat nog niet kunt. En dus faalt. Het kind denkt bovendien niet dat er iets te veranderen is aan deze gang van zaken. Het zet zichzelf met deze overtuiging als het ware vast. Die gedachten opsporen en ombuigen, is dan ook vaak onderdeel van deze training. Het resultaat: uw kind heeft meer zelfvertrouwen, kent zichzelf beter, en heeft geleerd hoe om te gaan met (hoog)begaafdheid.

De training bestaat uit 6 à 8 begeleidingsuren met je kind en een afsluitend oudergesprek. Als ouder krijg je in het eindgesprek praktische handvatten, zodat je thuis op de bereikte resultaten kunt voortbouwen. Op verzoek maak ik graag een verslag, bijvoorbeeld voor school.

Kom kennismaken

Denk je dat deze training is wat jouw kind nodig heeft? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg