Tarieven

VOOR OUDERS / PARTICULIEREN

Dienst Prijs
 Kennismaking/intake 92 euro
Begeleiding kind 92 euro
Oudergesprek per uur (ook telefonische gesprekken) 92 euro
Begeleiding leerkracht of leerling op school 98 euro
Verslag 92 euro
Coaching jongeren 12-18 jr, per uur 92 euro
Coaching ouders/particulieren, per uur 125 euro
Intelligentie-onderzoek vanaf groep 3 750 euro
Intelligentie-onderzoek, groep 1 en 2 850 euro
Didactisch doortoetsen, per uur 92 euro

 

VERGOEDING
Soms kan de begeleiding voor vergoeding in aanmerking komen, zoals via een pgb. Het rondkrijgen van een dergelijke vergoeding vraagt over het algemeen tijd. Wees je hier van bewust, zodat je dit traject op tijd start.
Bij trajecten waarvoor vergoeding wordt aangevraagd factureren wij zoals wij dat normaal ook doen. Ook hanteren we de betalingstermijn die op de factuur staat. Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat de betaling rondkomt. Indien er later een vergoeding geregeld is, kunnen we altijd aan jullie terugbetalen.

 

ALGEMEEN

Eventuele reistijd wordt volledig doorberekend.

* Bureau Flore hanteert algemene voorwaarden. Op verzoek stuur ik deze toe. De belangrijkste voorwaarde is dat afspraken minimaal 24 uur van tevoren dienen te worden afgezegd. Zo niet, dan worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maliesingel 16a
3581 BD  Utrecht