Tarieven

VOOR OUDERS / PARTICULIEREN

Dienst Prijs
 Kennismaking/intake 92 euro
Begeleiding kind 92 euro
Oudergesprek per uur (ook telefonische gesprekken) 92 euro
Begeleiding leerkracht of leerling op school 98 euro
Verslag 92 euro
Coaching jongeren 12-18 jr, per uur 92 euro
Coaching ouders/particulieren, per uur 125 euro
Intelligentie-onderzoek vanaf groep 3 750 euro*
Intelligentie-onderzoek, groep 1 en 2 850 euro*
Didactisch doortoetsen, per uur 92 euro

* Deze prijzen gelden wanneer een onderzoek door ouders wordt aangevraagd en zijn inclusief een intakegesprek, onderzoeksochtend, verslag en een uitslaggesprek. Als school een onderzoek aanvraagt, liggen de kosten 100 euro hoger. De reden hiervoor is dat we dan twee intakegesprekken inplannen (één met school en één met ouders) om het kind en de hulpvraag goed in kaart te brengen. De prijzen voor een IQ-onderzoek aangevraagd door scholen komen daarmee uit op 850 euro voor een kind in groep 3 of hoger, en 950 euro voor een kind in groep 1 of 2. Als er gekozen wordt voor een uitslaggesprek op school, komen hier nog kosten voor reistijd en reiskosten bij.

VERGOEDING
Soms kan de begeleiding voor vergoeding in aanmerking komen, zoals via een pgb. Het rondkrijgen van een dergelijke vergoeding vraagt over het algemeen tijd. Wees je hier van bewust, zodat je dit traject op tijd start.
Bij trajecten waarvoor vergoeding wordt aangevraagd factureren wij zoals wij dat normaal ook doen. Ook hanteren we de betalingstermijn die op de factuur staat. Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat de betaling rondkomt. Indien er later een vergoeding geregeld is, kunnen we altijd aan jullie terugbetalen.

 

ALGEMEEN

Eventuele reistijd wordt volledig doorberekend.

* Bureau Flore hanteert algemene voorwaarden. Op verzoek stuur ik deze toe. De belangrijkste voorwaarde is dat afspraken minimaal 24 uur van tevoren dienen te worden afgezegd. Zo niet, dan worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maliesingel 16a
3581 BD  Utrecht