Intelligentieonderzoek

Wil je graag weten of je kind (hoog)begaafd is? Heb je het vermoeden dat je kind onderpresteert of dat er niet genoeg uitdaging wordt geboden op school? Wil je weten of voltijds hoogbegaafdenonderwijs passend kan zijn voor je kind? Een intelligentietest kan antwoord geven op deze vragen. Na het onderzoek bespreken wij in een persoonlijk gesprek de resultaten en ontvang je praktische tips en handvatten. Onze verslagen zijn tevens geschikt voor de toelating tot voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Net dat beetje extra

Alleen als je goed in je vel zit, kun je laten zien wat je in huis hebt. Dit geldt voor alle kinderen, en zeker ook voor hoogbegaafde kinderen. Voor deze kinderen is het soms lastig om te laten zien wat ze kunnen, omdat ze zelfvertrouwen of motivatie missen. Het testen van een hoogbegaafd kind vraagt om extra vaardigheden van de onderzoeker, zoals humor, warmte en sensitief reageren. We besteden daarom extra aandacht aan het kind om te zorgen dat hij of zij zich op zijn of haar gemak voelt. Dat kan door een gesprekje aan het begin van de testdag of een spelletje om elkaar te leren kennen, voordat de echte test start. Op die manier geeft de testuitslag een betrouwbaar beeld van de capaciteiten van het kind.

Voor kinderen vanaf groep 1

We nemen IQ-tests af bij kinderen vanaf 4 jaar. Bij kinderen uit groep 1 en 2 verdelen we de testafname over twee momenten; bij kinderen vanaf groep 3 nemen we de test in één ochtend af.

Soorten tests

We beschikken over verschillende IQ-tests. we hebben de WPPSI-IV (voor kinderen tot 7 jaar), de RAKIT-2 (voor kinderen van 4-12 jaar) en de WISC-V (voor kinderen van 6-16 jaar). De tests verschillen op verschillende punten van elkaar. Een belangrijk verschil is dat de RAKIT-2 veel ‘meerkeuze’-vragen heeft: een kind antwoordt door uit vier plaatjes het juiste plaatje te kiezen en aan te wijzen. De WISC-V en de WPPSI-IV hebben meer open vragen waarbij het kind zelf een antwoord moet formuleren. Voor faalangstige kinderen kan het prettig zijn om alleen een plaatje aan te hoeven wijzen. Voor kinderen die verbaal heel sterk zijn, kan het juist fijner zijn als mogen vertellen wat er allemaal in hun hoofd zit. Dat geeft de tester ook meer informatie over de denkprocessen van een kind.
Een ander verschil is het leeftijdsbereik. De RAKIT-2 is bruikbaar tot en met 12 jaar en de WISC-V voor kinderen tot en met 16 jaar. Dat betekent dat er in de WISC-V meer ‘moeilijke’ vragen zitten voor de oudere kinderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat kinderen van 10 jaar op de RAKIT alle vragen van één onderdeel foutloos beantwoorden en daarmee het plafond van de RAKIT bereiken. Voor wat oudere kinderen (midden-/bovenbouw basisschool) biedt de WISC-V meer uitdaging en daardoor geeft de uitkomst ook meer informatie. Hetzelfde geldt voor kinderen van 6 jaar en de WPPSI-III versus de WISC-V: voor kinderen van 6 jaar waarbij een voorsprong wordt vermoed, zal eerder de WISC-V worden gekozen dan de WPPSI-IV omdat er ook bij de WPPSI-IV sprake kan zijn van het plafondeffect.
Kortom: de keuze van een test is van verschillende factoren afhankelijk. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen welke test het meest passend is bij je kind.

Werkwijze

Denk je aan een intelligentieonderzoek voor je kind? Dan kun je hem of haar aanmelden, telefonisch of per mail. Vervolgens nodigen wij je uit voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de hulpvraag en kijken wij samen wat het beste vervolg is. Daarnaast horen we graag wat je kind nodig heeft om tijdens de test goed tot zijn recht te komen. Heeft je kind bijvoorbeeld wat extra tijd nodig om aan een nieuwe omgeving te wennen? Of vindt hij of zij het fijn om een knuffel of spelletje mee te nemen? We houden hier graag rekening mee, zodat de test een goed beeld geeft van je kind. Tijdens het intakegesprek bespreken we ook welke test het best passend is. 
Op de onderzoeksochtend kom je samen met je kind naar onze praktijk. Na een kort gesprekje, start het onderzoek. Ouders zijn hierbij niet aanwezig. Tijdens de ochtend is er uiteraard ruimte voor een pauze waarin het kind wat kan eten en drinken, en spellen we gezellig een spelletje. Na afloop geven we een korte impressie van de gang van zaken. Hierbij krijg je nog geen uitslag! We maken meteen een afspraak voor de bespreking van het onderzoek, zo’n 10 werkdagen later.

Het verslag

Tijdens de bespreking van het onderzoek ontvang je ook direct het verslag. In dit verslag vind je de IQ-scores, maar ook de observaties die wij tijdens de test hebben gedaan. Deze observaties hebben onder andere betrekking op de taalvaardigheid, het concentratie- en doorzettingsvermogen en de taakaanpak. Op basis van een combinatie van de IQ-scores en de observaties, worden heldere en praktische tips gegeven voor op school en thuis, die aansluiten bij de hulpvraag.

Kosten

De kosten van een intelligentieonderzoek vindt u hier. Het intakegesprek, onderzoek, bespreking van het onderzoek, en het verslag zitten hierbij inbegrepen.

Vervolg

Soms geeft het onderzoek aanleiding voor het starten van begeleiding. Bijvoorbeeld op het gebied van leren leren, of het begeleiden bij faalangst en/of onderpresteren. Bureau Flore heeft ook hiervoor de expertise in huis. Indien aanvullende begeleiding noodzakelijk is, bespreken wij de inhoud en tijdsduur vanzelfsprekend vooraf.

Wie

Het intelligentieonderzoek wordt afgenomen door Nickey Smits, erkend orthopedagoge met basisaantekening diagnostiek. Nickey heeft werkervaring als orthopedagoog en als leerkracht (zowel binnen het speciaal onderwijs als binnen het voltijds hoogbegaafdenonderwijs) en heeft veel kennis omtrent hoogbegaafdheid. Sinds 2017 is zij verbonden aan Bureau Flore.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg