Diagnostiek

IQ-onderzoek

Er is een vermoeden van hoogbegaafdheid, bij je zoon of dochter, maar misschien ook bij jou als ouder. Het kan dan prettig zijn om door middel van diagnostiek (onderzoek) vast te stellen wat het IQ is. Dat geeft niet alleen duidelijkheid omtrent de capaciteiten, maar geeft ook inzicht in sterke en zwakke punten, en handvatten voor hoe je hiermee om kunt gaan. Zo kan een IQ-test ingezet worden wanneer er vragen zijn over onderpresteren, schoolkeuze, toelating tot voltijds hb-onderwijs of wanneer er behoefte is aan handvatten voor op school en thuis. Wij beschikken over zowel de WISC als de RAKIT intelligentietest.

Onze ruime ervaring met hoogbegaafdheid maakt dat we net dat beetje extra kunnen bieden waar hoogbegaafden vaak behoefte aan hebben: warmte, humor en sensitiviteit. Interesse? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. We ontmoeten je graag.

Didactisch doortoetsen

Didactisch doortoetsen geeft inzicht in welke lesstof je kind beheerst en welke (nog) niet. Je kunt op deze manier bepalen op welk niveau je kind zit voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, hoofdrekenen en spelling. Als je denkt aan versnellen is dit een handig hulpmiddel om te bepalen hoe ver je kind is in de basisvakken, wat het al beheerst, waar de hiaten zitten en welke lesstofonderdelen nog aangeboden moeten worden.

Didactisch doortoetsen neemt 2 tot 4 uur in beslag. Daarnaast hebben we 2 tot 3 uur nodig om de resultaten uit te werken, en een verslag te maken. In dit verslag staan naast de resultaten ook de onderwijsaanpassingen die je kind nodig heeft. Het verslag biedt concrete handvatten voor school; zij kunnen er meteen mee aan de slag. Het onderzoek en verslag lichten wij toe in een gesprek, waarin wij ouders handvatten geven voor het gesprek op school.

Na dit onderzoek weet je precies wat je kind wel en niet beheerst voor wat betreft de basisvakken, en wat de onderwijsbehoefte van je kind is. Je hebt duidelijkheid over wat je kind nodig heeft van school, en op welke manier dat het beste kan worden aangeboden. Meer weten? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

 

 

Mijn kind voelde zich meteen thuis. Hij was ontspannen, waardoor hij kon laten zien wie hij is en wat hij kan. Hij ging enthousiast mee naar huis, en heeft nog dagenlang gezegd dat hij nog wel een keer naar Nickey wilde gaan.

Op school presteerde mijn dochter onder. Bij Bureau Flore was haar passieve houding al snel weg, en ging zij gefocust en betrokken aan de slag.

We wisten niet goed wat onze zoon nodig had van school. Door het onderzoek en het verhelderende gesprek met Monique en Nickey, was ons duidelijk wat te doen. We kregen handvatten voor het gesprek op school, waardoor we ook daar de juiste stappen konden zetten. Wij hebben onze vrolijke, leergierige zoon weer terug!

De school van onze dochter was blij met de duidelijke en begrijpelijke toon van het onderzoeksrapport. Dat maakten ze niet vaak mee, was hun commentaar. Ze konden er meteen mee aan de slag. Complimenten dus!

Bureau Flore
Monique Jonkers

E-mail Monique of Nickey
M  06 463 88 469

Maliesingel 16a
3581 BD  Utrecht