Visie

Zo’n 2,5 procent van alle mensen is hoogbegaafd. Maar wanneer spreek je van hoogbegaafdheid? En waarom hebben hoogbegaafden extra aandacht nodig?

Hoogbegaafdheid: meer dan een hoog IQ

Natuurlijk, hoogbegaafden zijn slim. Vaak hebben ze aan een half woord genoeg en lopen ze voor op de rest van hun leeftijdgenoten. Maar intelligentie zegt lang niet alles: hoogbegaafdheid laat zich niet eenvoudigweg vaststellen door een hoog IQ. Hoogbegaafden zijn in meerdere opzichten anders dan anderen. En belangrijker: ze vóélen zich ook anders. Dat ‘anders zijn’ reikt verder dan het domein van de intelligentie. Hoogbegaafden maken grotere denkstappen, zitten meer ‘in hun hoofd’ en zijn vaak ook gevoeliger dan anderen. Vaak blinken ze ook uit op andere terreinen dan het cognitieve. Ze zijn bijvoorbeeld heel creatief, muzikaal of sportief en komen ook op die terreinen tot bijzondere prestaties.

Weinig zelfvertrouwen

Omgekeerd komt helaas ook voor. Zo zijn er hoogbegaafden die nauwelijks uit de startblokken komen. Ze missen de motivatie, voelen zich ontmoedigd of hebben te weinig zelfvertrouwen. Ze missen (ook in sociaal-emotioneel opzicht) de aansluiting met leeftijdgenoten, hebben het gevoel dat niets hen lukt en kunnen vastlopen.

Excelleren

Kortom: hoogbegaafden hebben alles in zich om te excelleren, om bijzondere talenten tot ontwikkeling te brengen. En daarmee evenwichtige persoonlijkheden te worden (of zijn) die in maatschappelijk en sociaal opzicht hun weg in het leven vinden. Maar dát dat ook gebeurt, is niet vanzelfsprekend. Vaak is iets extra’s nodig om begaafdheid ‘om te zetten’ in talent. Dat komt doordat het leer- en ontwikkelingsproces van hoogbegaafden sterk afwijkt van dat van anderen.

Van begaafd naar talentvol

Ouders, leerkrachten, en de hoogbegaafde zelf kunnen er dus niet op rekenen dat het in cognitief en sociaal-emotioneel opzicht vanzelf goed komt. Bij heel slimme kinderen bijvoorbeeld moet het leerproces op gang komen. Daarvoor is het nodig om adequaat in te spelen op het individuele leer- en ontwikkelingsproces van het begaafde kind. Dat vraagt om een goed hoogbegaafdheidsbeleid van de school, de juiste ondersteuning door de leerkracht in de klas, een goede begeleiding door de ouders en soms om een zetje in de rug van het kind zelf. Op al deze aangrijppunten reik ik met Bureau Flore de juiste handvatten aan. Zodat begaafde kinderen de latente bronnen van hun talent leren aanspreken en zich volledig kunnen ontwikkelen.

Maar ook hoogbegaafde volwassenen lopen soms tegen dingen aan. Vaak zijn het steeds dezelfde dingen, soms in een andere context. Vriendschappen die moeizaam verlopen, banen die niet interessant blijven op lange termijn, het vinden van een hobby. Ook voor hen is het belangrijk om inzicht te verwerven in opgebouwde patronen, om te kijken of en hoe zij deze willen doorbreken.

Bureau Flore is er daarom voor hoogbegaafden van alle leeftijden.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg