Werkwijze

 

In ons werk staat een aantal waarden centraal. Ze zijn nauw verbonden met onze personen en onze visie op de begeleiding van hoogbegaafdheid. Hoe onze rol er in de begeleiding van hoogbegaafdheid ook uitziet: deze waarden lopen er als een rode draad doorheen.


Inzicht bieden

Voor ouders en kinderen maken we inzichtelijk wat hoogbegaafdheid is: wat het betekent voor een kind om hoogbegaafd te zijn en wat de gevolgen zijn voor leren en opvoeden. Een goede begeleiding van hoogbegaafdheid vraagt immers om bewustwording bij de ouders. Het is van belang dat ouders vanuit een ander gezichtspunt naar hun kind en de opvoeding kijken, en daarmee ook naar zichzelf. Wat dat laatste betreft: vaak brengt de ontdekking dat een kind hoogbegaafd bij ouders heel wat teweeg. Ze gaan zich vragen stellen over hun eigen intelligentie, hun persoonlijkheid en hun (school)carrière.

Toegankelijk zijn

In onze dienstverlening willen we laagdrempelig zijn, in de betekenis van makkelijk aanspreekbaar. Maar ‘toegankelijk zijn’ betekent ook dat je er in slaagt problemen die bedekt zijn met gevoeligheden zodanig te benaderen dat ze wél bespreekbaar worden, zodat ze ook oplosbaar worden.

Handelen met kennis van zaken

In de loop der jaren hebben we veel theoretische kennis verworven over hoogbegaafdheid. Daarnaast hebben we allebei ruime ervaring opgedaan als leerkracht, zijn we bekend met veel onderwijssystemen en de organisatie op scholen. Ook hebben we veel ervaring in gespreksvoering met ouders en kinderen; daardoor maken we moeiteloos de koppeling tussen ‘wat heeft het kind nodig?’ en ‘hoe kan school en kunnen de ouders hierop inspelen’?

Realistisch zijn

Onze adviezen zijn nuchter en haalbaar. Vanuit het besef dat een ideale wereld niet bestaat: leerkrachten op school moeten de aandacht verdelen over alle kinderen en ouders zijn niet perfect. In de gesprekken en adviezen kijken we steeds wat er mogelijk is, waar mogelijk in goed overleg met school.

Werken vanuit gelijkwaardigheid

In onze begeleiding is een belangrijke rol weggelegd voor het kind. We willen mét het kind beslissen, en niet óver het kind. Juist bij hoogbegaafdheid is dat van essentieel belang. Gesprekken met het kind zelf maken dan ook deel uit van de begeleiding.

Dynamisch handelen

De begeleiding van hoogbegaafdheid vraagt om pragmatisme en realisme. Steeds kijken we samen waar we staan en wat de volgende stap kan zijn.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg