Nickey Smits

 

 

Van jongs af aan wist ik: ik wil juf worden. Niet alleen omdat het werken met kinderen me erg leuk leek, maar met name omdat ik het anders wilde doen dan veel leerkrachten die ik zelf had gehad. Tijdens mijn eigen basisschooltijd overheerste het gevoel van niet begrepen en gezien worden. De woensdag was het lichtpuntje in mijn week: dan mocht ik naar een externe plusklas. Het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken en het begrepen worden door de leerkrachten heeft veel voor me betekend. Nu wil ik als orthopedagoog andere hoogbegaafde kinderen via diagnostiek en begeleiding hetzelfde steuntje in de rug bieden als ik destijds heb gekregen, omdat ik uit eigen ervaring weet dat dat het verschil kan maken.

Opleiding

Tijdens de middelbare school, toen ik mij ging oriënteren op mogelijke studies, ontstond de vraag op welke manier ik mijn doel ging bereiken: via de pabo of een universitaire bachelor. Ik koos voor een combinatie van beide en startte aan de academische pabo in Utrecht. Enerzijds omdat me het ontzettend leuk leek om voor de klas te gaan staan, maar anderzijds ook omdat ik vind dat ervaring voor de klas ervoor zorgt dat ik meer praktische adviezen kan geven aan andere leerkrachten. Ik rondde de academische pabo af met een pabo-diploma en mijn bachelor onderwijskunde. Daarna volgde ik de master orthopedagogiek waarin ik ook mijn diagnostiek-aantekening behaalde. Tijdens mijn studietijd merkte ik dat er weinig tot geen aandacht was voor hoogbegaafdheid en dat raakte me. Was er zó weinig veranderd in vergelijking met mijn eigen basisschooltijd? 

Kwetsbaarheid

Na mijn studie ging ik werken als leerkracht in het speciaal onderwijs. De kinderen die aangewezen zijn op dit type onderwijs zijn kwetsbaar, daar is iedereen het over eens. Maar geldt dat niet ook voor kinderen die hoogbegaafd zijn? Naast mijn werk als leerkracht ging ik daarom aan de slag als orthopedagoog bij Bureau Flore. Want ook hoogbegaafde kinderen hebben die extra aandacht en begeleiding nodig. Inmiddels heb ik werkervaring in zowel het speciaal onderwijs (cluster 2 en cluster 4, groep 1 t/m 5) als het voltijds hoogbegaafdenonderwijs (groep 1/2/3 en groep 4/5). Ik geniet enorm van de energie van een klas met kinderen en vind daarnaast dat het ook meerwaarde heeft voor mijn werk als orthopedagoog. Ik weet hoe het is om voor een groep kinderen te staan en kan daardoor handvatten en adviezen geven die direct toepasbaar zijn in de klas.

Diagnostiek en begeleiding

Bij Bureau Flore doe ik zowel diagnostiek als begeleiding. Ik neem intelligentietests af in een ontspannen, warme omgeving. Als een kind aan het eind van de ochtend zegt: ‘ik heb de hele ochtend spelletjes gedaan! Het was zó leuk!’, dan weet ik dat ik het goed heb gedaan. Enerzijds omdat ik het kind een fijne ochtend heb bezorgd, maar anderzijds omdat het kind zichzelf helemaal heeft durven laten zien, waardoor ik met behulp van de testresultaten een goed beeld kan schetsen van de capaciteiten van het kind. Naar aanleiding van intelligentietests is er soms behoefte aan begeleiding. Ik begeleid kinderen bijvoorbeeld op het gebied van leren leren, zelfvertrouwen en faalangst. Beide aspecten van het werk geven me veel voldoening: het is mooi om via een intelligentietest een beeld te schetsen van een kind waar ouders en school mee verder kunnen, maar ik vind het ook bijzonder om een kind in de verschillende begeleidingssessies te zien groeien op persoonlijk vlak. 

Nickey Smits MSc

  • Studeerde aan de academische pabo in Utrecht en behaalde hier haar pabo-diploma (Hogeschool Utrecht) en bachelor Onderwijskunde (Universiteit Utrecht).
  • Behaalde haar master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.
  • Werkte als leerkracht binnen het speciaal onderwijs (cluster 2) en voltijds hoogbegaafdenonderwijs. 
  • Werkt nu als leerkracht bij de Berg en Boschschool in Houten (speciaal onderwijs, cluster 4).
  • Gaf tijdens haar studie huiswerkbegeleiding via een huiswerkinstituut in Utrecht.
  • Volgde trainingen over de RAKIT-2 en WISC-V bij Pearson.
  • Is getraind om kinderen te begeleiden bij lezen en spellen volgens de methodiek van Taal in Blokjes.
  • Is gecertificeerd ACT4kids therapeut (Acceptance and Commitment Therapy).

Visie Werkwijze

‘Als orthopedagoog wil ik hoogbegaafde kinderen hetzelfde steuntje in de rug geven als ik destijds heb gekregen’.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg