HB-atelier

Kinderen hebben behoefte aan peers, kinderen die qua ontwikkeling ongeveer in dezelfde fase zitten als zij. Veel kinderen vinden hun peers op school en bouwen daar vriendschappen op. Voor (hoog)begaafde kinderen is het vinden van peers veel lastiger, omdat er simpelweg minder kinderen zijn met een vergelijkbare intelligentie of vergelijkbaar ontwikkelingsniveau. Het vinden van peers is echter ontzettend belangrijk voor de sociale, emotionele én intellectuele ontwikkeling van kinderen en daarom organiseren wij het HB-atelier: ontspannen middagen met uitdagende activiteiten in een veilige omgeving.

Doel

Het doel van het HB-atelier is het vergroten van het zelfvertrouwen en het verbeteren van het welzijn van kinderen door ze in contact te brengen met andere (hoog)begaafde kinderen. Veel (hoog)begaafde kinderen voelen zich op school ‘anders’ en ondervinden daar vooral veel nadelen van hun (hoog)begaafdheid. Wij willen ze laten ervaren dat ze niet de enige zijn met dit soort problemen én dat (hoog)begaafd zijn ook voordelen kan hebben! Als kinderen zien dat er meer kinderen zijn die met dezelfde dingen worstelen als zij, vermindert het eenzame gevoel dat deze kinderen vaak hebben. Veel (hoog)begaafde kinderen hebben een negatief zelfbeeld omdat ze zich ‘anders’ of ‘raar’ voelen of omdat niemand hun humor begrijpt. Door ze in contact te brengen met ontwikkelingsgelijken én dit goed te begeleiden, willen we ze laten zien dat ze helemaal niet raar zijn en juist ontzettend veel mooie eigenschappen hebben!

Wat gaan we doen?

Elke middag heeft een vaste opbouw. We starten met een groepsgesprek, bijvoorbeeld aan de hand van een quote, vraag of aan de hand van een gebeurtenis van die week. Doel hiervan is om de kinderen de gelegenheid te geven hun hart te luchten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over school (wat vaak leidt tot veel herkenning bij de andere kinderen en een verminderd gevoel van eenzaamheid), maar ook over gebeurtenissen in het nieuws die hard kunnen binnenkomen bij (hoog)begaafde kinderen, die ook vaak (hoog)gevoelig zijn. 

Na het groepsgesprek starten we met de challenge van de week. De challenges zijn divers, afwisselend en doen een beroep op verschillende onderdelen van intelligentie, zoals verbale capaciteiten, ruimtelijk inzicht of probleemoplossend vermogen. Hierbij maken we veel gebruik van samenwerkingsopdrachten. Veel (hoog)begaafde kinderen hebben negatieve ervaringen met samenwerkingsopdrachten, omdat ze vaak niet kunnen levellen met hun samenwerkingspartner en als gevolg daarvan zelf alles doen of juist niet meer deelnemen aan de opdracht. Wij willen ze laten ervaren dat het ook ontzettend leuk kan zijn om samen te werken als je met iemand werkt die op dezelfde golflengte zit als jij.

Aan het einde van de middag is er tijd voor spel. We spelen een tactisch spel met de hele groep of de kinderen gaan individueel (of in duo’s) aan de slag met Smartgames. Doel is het omgaan met uitdagende opdrachten, maar vooral ook: veel plezier maken!

Voor wie?

Het HB-atelier is voor (hoog)begaafde kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool die behoefte hebben aan contact met ontwikkelingsgelijken en uitdaging. Zit je kind in groep 1 t/m 5? Neem dan even contact met ons op: bij voldoende animo starten we een groep voor jongere kinderen.

Praktische informatie

Op dit moment staat er geen nieuw HB-atelier gepland. Wellicht dat we in januari 2023 met een nieuwe groep starten. Houd onze website in de gaten voor de laatste informatie.

Begeleiding

De organisatie en begeleiding van het HB-atelier is in handen van Nickey Smits, orthopedagoog en leerkracht in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Zij neemt bij Bureau Flore intelligentietests af en begeleidt kinderen individueel op het gebied van leren leren, zelfvertrouwen en faalangst. Nickey zat in de eerste groep van de inmiddels zeer bekende ‘Plusklas Houten’, waar ze ervaarde hoe fijn het was om in contact te komen met ontwikkelingsgelijken. Als orthopedagoog, leerkracht én ervaringsdeskundige is zij de aangewezen persoon om het HB-atelier te begeleiden. Lees hier meer over Nickey.

Meer informatie?

Meer weten over het HB-atelier? Neem contact op met Nickey via nickey.smits@bureauflore.nl

 

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg