Privacyverklaring

Bureau Flore, gevestigd aan Maliesingel 16a in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bureauflore.nl
Maliesingel 16a, 3581 BD  Utrecht
06 46 388 469

1. Monique Jonkers is de functionaris gegevensbescherming van Bureau Flore. Zij is te bereiken via monique.jonkers@bureauflore.nl

persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Flore verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten:
– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– emailadres
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch of via formulieren.

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Flore verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via monique.jonkers@bureauflore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens
– afhandelen van uw bestelling
– verzenden van onze nieuwsbrief
– contact op te kunnen nemen met u in het kader van onze dienstverlening
– beoordelen van uw hulpvraag voor begeleiding en diagnostiek

geautomatiseerde besluitvorming
Bureau Flore neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Bureau Flore gebruikt voor de klantgegevens een versleutelde en beveiligde database.

bewaartermijn persoonsgegevens
Bureau Flore bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van 5 jaar. Als wij een verzoek daartoe ontvangen, verwijderen wij alle gegevens met onmiddellijke ingang.

delen van persoonsgegevens met derden
Bureau Flore verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit met u is afgesproken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

cookies of vergelijkbare technieken
Bureau Flore gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen gegevensverwerking of gegevensoverdraagbaarheid (verzoek om uw gegevens door te sturen naar een door u genoemde organisatie of naar uzelf) door Bureau Flore.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar monique.jonkers@bureauflore.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ – de strook met nummers onderaan het paspoort-, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.
Bureau Flore wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau Flore neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique.jonkers@bureauflore.nl

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg