Slimme Kleuterplein

Is de leerhonger van uw kleuter niet te stillen? Heeft uw kind behoefte aan onderzoeken, experimenteren en spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? Praten over de dingen die je bezighouden, met elkaar nadenken over antwoorden op een vraag als: ‘vindt een zwaan zichzelf mooi?’ of ‘heeft een ijsbeer het weleens koud?’ Dan is het Slimme Kleuterplein wellicht iets voor hem of haar.

De ochtenden bij het Slimme Kleuterplein bestaan uit een aantal vaste activiteiten. Creatief denken en doen staan daarbij centraal. De nadruk ligt op ontdekken, en wel zelf ontdekken. Ontdekkend spelen, samen uitdagende experimenten uitvoeren, en zelfontdekkend leren. Daar draait het om.

Hoe ziet een ochtend er uit? We starten gezamenlijk met een experiment, waarbij voorspellen, ontdekken en onderzoeken een grote rol spelen. Daarna gaan we aan de slag. Samen ontdekkend spelen en zelfontdekkend leren, waarbij we aansluiten bij dat wat het kind wil. Vervolgens spelen we een coöperatief spel, waarbij samenwerken centraal staat. Deze spelen zorgen voor plezier, en maken dat de kinderen elkaar steeds beter leren kennen. Daarnaast is ook filosoferen een vast onderdeel. We sluiten de ochtend af met vrij spel met uitdagende materialen.

Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong biedt het Slimme Kleuterplein uitdaging door middel van verschillende activiteiten. Omdat de groep klein gehouden wordt, is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij dat wat de kinderen aangeven. Zodat het niveau waarop we werken, aansluit bij dat van de deelnemers. Bij het Slimme Kleuterplein ontmoeten slimme kleuters elkaar. Spelen en omgaan met ontwikkelingsgelijken zorgt voor voldoening en plezier. Op school ontmoeten slimme kleuters niet altijd ontwikkelingsgelijken, binnen het Slimme Kleuterplein wel!

Het Slimme Kleuterplein is bestemd voor kinderen van 4 tot 6 jaar. De enige voorwaarde aan deelname is dat uw kind zindelijk is. We houden de groep klein (maximaal 6 kinderen), zodat wij uw kind veel persoonlijke aandacht kunnen geven.

Het Slimme Kleuterplein is op 5 zaterdagochtenden van 10.30 – 12.00 uur. Kosten bedragen € 95,-
Locatie: Voorstraat 122 in Beesd
In het najaar van 2016 is er weer een nieuwe serie bijeenkomsten.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen via de mail of telefonisch 06 46 388 469

Bureau Flore – Monique Jonkers
06 46 388 469

monique.jonkers@bureauflore.nl

Voorstraat 122 – 4153 AN  Beesd
Rauwenhofflaan 208 – 3571 HP  Utrecht