Beleid op hoogbegaafdheid

Met deskundig advies en persoonlijke begeleiding draag ik eraan bij dat het onderwijs aan hoogbegaafden goed wordt ingebed, zowel in beleid als in uitvoering.

Directies van scholen zijn gebaat bij beleid op hoogbegaafdheid. Om te voorkomen dat er ad-hoc-beslissingen worden genomen voor individuele leerlingen, bijvoorbeeld. Of om ervoor te zorgen dat de betreffende leerkracht niet het wiel hoeft uit te vinden. Ook is het van belang dat het beleid in overeenstemming is met de visie van de school.

Hierbij kan ik u adviseren en het team begeleiden. Vanaf de visiebepaling op het gebied van hoogbegaafdheid tot en met de uitvoering in de praktijk. U kunt mij ook inschakelen bij slechts een stap van dit proces. Ik denk graag mee met het team, ben daadkrachtig en praktisch. Daarnaast is het mijn sterke kant om vanuit de visie te komen tot een handzame, pragmatische aanpak, zodat uw school hier meteen mee aan de slag kan. Het beleid dient immers uitgevoerd te worden op de werkvloer, en dient dus uitvoerbaar te zijn en te passen in de klassenorganisatie. Klassenmanagement is hierbij van groot belang. Ook op dat deel kan ik uw teamleden coachen en begeleiden. Zodat u een sterk en evenwichtig team hebt, dat het beleid op hoogbegaafdheid echt zichtbaar maakt in de klas.

Maak een afspraak

Wilt u weten wat ik uw school kan bieden, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg