Bekijk het!

 
“In de zaal van het museum hingen de kunstwerken alle op dezelfde hoogte. De mensen liepen er in een soort rij langs. Even bleven zij staan kijken bij een kunstwerk, om dan weer een paar passen verder te lopen naar het volgende. Behalve zacht gepraat en schuifelende voeten was er geen geluid. Tussendoor vielen er zelfs kleine stiltes. Het licht was gedimd, alleen de kunstwerken waren uitgelicht. Ik zat in het midden van de zaal, op een bankje. En zag tussen de bezoekers ineens een meisje. Ze was een jaar of 5 oud, blonde krullen, met haar knuffel onder haar arm geklemd. Ze drentelde mee met een ouder echtpaar in de rij, langs de kunstwerken. Maar plots stak ze de zaal over en ging voor een schilderij staan. Ze keek aandachtig omhoog. Toen hield ze haar hoofd scheef, en bekeek het schilderij vanuit die hoek. Ze draaide zich om, boog voorover en keek tussen haar benen door naar het schilderij, ondersteboven. Toen ze weer omhoog kwam, kruiste mijn blik de hare. Ze keek nu aandachtig naar mij. Kwam toen naar me toe en ging naast me zitten. Haar knuffel op schoot, zodat die het kunstwerk ook kon zien. Net toen ik iets tegen haar wilde zeggen, werd ze geroepen. Ze gleed van de bank af en liep weg, de zaal uit.
En ik? Ik bekeek het schilderij nog eens, hield mijn hoofd scheef en probeerde, onopvallend, ook het schilderij ondersteboven te bekijken.”

Tijdens het HB-Atelier en het Slimme Kleuterplein is dit de basis van onze activiteiten. We bekijken alles van alle kanten. Niets is gek of vreemd, en alles kan. Met die brede blik kijken naar de wereld om ons heen. Met elkaar, zodat je ook kunt zien wat de ander ziet.

Het HB-Atelier is bestemd voor slimme kinderen van groep 3 tot met groep 8. Er zijn 7 bijeenkomsten op woensdagmiddag, start 3 februari 2016.
Het Slimme Kleuterplein is bestemd voor slimme kleuters. Er zijn 5 bijeenkomsten op zaterdagochtend, start 13 februari 2016.