Droedelen of friemelen: wat is de meerwaarde?

‘Leg die blokjes even neer’, Jorns moeder legt haar hand op de handen van haar zoon. Terwijl ik tijdens een kennismakingsgesprek vertel over wat mijn begeleiding inhoudt, speelt Jorn (11 jaar) met de blokjes van het spel dat we zojuist speelden. Zijn moeder stoort...

Top down leren

‘Wat ik nu toch hoorde!’ Het is nog vroeg in de ochtend als Jips moeder me belt. De avond ervoor was zij op een informatieavond op school. De juffen van de kleutergroep vertelden dat zij elke week een nieuwe letter aanbieden in de klas. De kinderen mogen dan...

20 redenen om niet door te zetten en 5 tips

Doorzetten: een kwaliteit waar we allemaal wel eens een beroep op doen. Als niet alles van een leien dakje gaat bijvoorbeeld, wordt er van je gevraagd om vol te houden. Niet op te geven. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe leer je om door te zetten? Ik ontmoet vaak...

De les van Picasso

Sjoerd is een slimme jongen. Hij heeft zich nooit hoeven inzetten op de basisschool, en heeft zich daardoor geen leer- en werkstrategieen eigen hoeven maken. Hij was gewend dat hij gewoon wist hoe hij opdrachten moest aanpakken, zonder dat hij precies kon benoemen hoe...

Storend in de kring

Tegenover me zat mijn vriendin. We hadden elkaar een tijd niet gesproken. Bij een kop koffie en iets lekkers praatten we over allerlei luchtige zaken. Tot het gesprek even stil viel. Mijn vriendin keek naar buiten. ‘Ik had laatst een gesprek met de juf’, zei ze zacht....

Teun kan het niet, vindt hij.

Teun zit in groep 5. Veelgehoorde uitspraken uit zijn mond zijn: “ik kan dat niet”, “ik vind het saai”, “het lukt mij niet omdat mijn klasgenoten teveel lawaai maken”, “ik hoef geen extra werk, want het gewone werk is prima”, “het lukte mij niet, omdat de vragen op de...