Storend in de kring

Tegenover me zat mijn vriendin. We hadden elkaar een tijd niet gesproken. Bij een kop koffie en iets lekkers praatten we over allerlei luchtige zaken. Tot het gesprek even stil viel. Mijn vriendin keek naar buiten. ‘Ik had laatst een gesprek met de juf’, zei ze zacht....

Bekijk het!

Bekijk het!   “In de zaal van het museum hingen de kunstwerken alle op dezelfde hoogte. De mensen liepen er in een soort rij langs. Even bleven zij staan kijken bij een kunstwerk, om dan weer een paar passen verder te lopen naar het volgende. Behalve zacht...